pzeleny@kurzygrafiky.cz        Tel.: 724 810 701

Košík je prázdný

Nově vám nabízíme možnost absolvovat krátké specializované workshopy. Vycházíme tím vstříc našim zákazníkům, kteří nemohou absolvovat delší několikadenní školení. Každý z kurzů v následující nabídce je  vždy je zaměřen na jedno konkrétní téma z daného oboru počítačové grafiky. Kurzy se snažíme kombinovat tak aby jednotlivé lekce navazovaly a vy jste měli možnost absolvovat rozsah témat dle vašich potřeb.

V této kategorii si můžete vyzkoušet svoje znalosti.

inkscape návody a tutoriály

 

Inkscape návody a tutoriály - online

Právě jste našli stránku kam přidávám svoje nápady a zkušenosti s programem Inkscape. Doufám, že pro vás budou návody přínosné. Ocením jakékoliv Vaše komentáře. A pokud Vám nějaký návod chybí, nebo se chcete něco speciálního naučit,napište rád připravím návod speciálně pro Vás.

 

 


 

illustrator návody

 

V kurzu Adobe Photoshop se účastníci naučí práci s bitmapovou grafikou v prostředí profesionálního programu. Photoshop nabízí řadu možností pro úpravy stávajících i tvorbu nových obrazů. Pro tisk i pro publikování na internetu. Cílem kurzu je naučit účastníky běžnou práci s fotografiemi a vytvoření kvalitního výstupu. Součástí kurzu jsou i základy bitmapového kreslní a základy webdesignu.

Ukázkový příklad z kurzu - barevný objekt v černobílé fotografii

Podrobná osnova (zobrazíte kliknutím)

1. Teoretický úvod do počítačové grafiky 
1.1 Typy rastrových formátů 
1.2 Rozlišení obrazu 
1.3 Teorie barevných modulů

2. Otevírání a načítání obrazů 
2.1 Bitmapové formáty 
2.2 Vektorové formáty 
2.3 Import obrazů z ostatních aplikací

3. Vytváření nového obrázku 
3.1 Definice velikosti 
3.2 Definice rozlišení
3.3 Typy pozadí

4. Pomůcky pro práci ve Photoshopu 
4.1 Zobrazení pracovní plochy
4.2 Pravítka, vodítka, mřížka
4.3 Nastavení měřítka, lupa

5. Základní funkce programu 
5.1 Úpravy velkosti obrazu, plátna 
5.2 Barevné korekce - úpravy jasu a kontrastu
5.3 Funkce Křivky, Úrovně, Nasycení, Kontrast a další 
5.4 Oříznutí 
5.5 Transformace

6. Nástroje pro práci s výběry 
6.1 Nástroje Laso, Posun, Kouzelná hůlka a další 
6.2 Ukládání a načtení výběru 

7. Práce s obrazy nebo jejich částmi (výběry)
7.1 Kopírování
7.2 Vyřezávání
7.3 Vkládání

8. Výplně výběrů 
8.1 Definování barvy popředí, barvy pozadí 
8.2 Definování vzoru 
8.3 Nástroj Přechod 
8.4 Obrysové linky

9. Práce ve vrstvách 
9.1 Přidání nové vrstvy 
9.2 Sloučení vrstev 
9.3 Transparentní vrstvy

10. Masky 
10.1 Funkce masek 
10.2 Definování nové masky vrstvy

11. Retušování obrázků 
11.1 Klonování 
11.2 Nástroje Tužka, Štětec, Airbrush, 
11.3 Stopy

12. Práce s textem 
12.1 Vkládání textu 
12.2 Výplně textu

13. Aplikace filtrů
13.1 Zaostřování, rozostřování 
13.2 Využití filtrů při práci

 

14. Ukládání obrazů z Photoshopu 
14.1 Využití různých formátů (JPEG, BMP, PSD, EPS,GIF, atd.) 
14.2 Export obrazů

 

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení Photoshopu

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

 

Délka školení:

2 x 5 hodin -  Adobe Photoshop

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí upravovat vlastní fotografie, umí pracovat ve vrstvách a vytvářet koláže, jednoduché letáky.

Naučíte se mimo jiné vytvořit sekvenční snímky, panoramatickou fotografii, barevné úpravy a rámečky fotografií.

Stručná osnova - co se na kurzu naučíte:

  • Teorie počítačové grafiky
  • Barevné úpravy fotografií
  • Oříznutí a změna velikosti
  • Tvorba koláží - výběry a kopírování
  • Práce ve vrstvách
  • Ukládání a export

Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.


Termíny:

V kurzu Adobe Illustrator se naučí účastníci základům práce grafika. Naučí se připravovat vizitky, letáky, ale i základy webdesignu, graficky upravovat text a připravovat podklady pro dalsí zpracování.  Náplní kurzu je práce s objekty, nastavení jejich výplní, obrysů, pozice a správného zarovnání. Závěr kurzu je určen správnému nastavení pro tisk a uložení.

Ukázkové příklady z kurzu - ikona a 3D efekt

 Tvorba jednoduché ikony

Použití efektu 3D

Podrobná osnova (zobrazíte kliknutím)

1. Teoretický úvod do počítačové grafiky

1.1. Velikost obrazu a rozlišení
1.2 Příprav podkladů pro tisk / web

2. Základní ovládání programu
2.1. Vodítka
2.2. Mřížka
2.3 Okna
2.4 Možnosti zobrazení
2.5 Nástroj Lupa
2.6 Nástroj Posuv

3. Kreslení základních tvarů
3.1. Ruční režim
3.2 Základní přednastavené tvary
3.3 Změna tvaru objektů
3.4 Nástroj Pero - vlastní kreslení
3.5 Cestář - kombinování tvarů

4. Nastavení barev výplně a obrysu
4.1 Tvorba přechodů a dalších výplní
4.2 Nástroj Přechod
4.3 Texturové výplně, výplň vzorkem
4.4 Nástroj Rozprašovač

5. Aranžování a uspořádání objektů
5.1 Zarovnání pomocí mřízky a vodítek
5.2 Vzájemné zarovnání objektů
5.3 Pořadí tvarů
5.4 Využití vrstev v Illustratoru

6. Vkládání textu
6.1 Psaní textu v Adobe Illustrator
6.2 Transformace textu
6.3 Zarovnání textu
6.4 Výplně textu
6.5 Formátování a základy typografie

7. Speciální efekty a filtry
7.1 Vržený stín
7.2 Ořezové značky
7.3 3D efekty a další pokročilé funkce

8. Vektorové grafy (volitelně dle domluvy s lektorem)
8.1 Základy práce s grafy
8.2 Vytvoření a editace grafů
8.3 Export grafu do jiných aplikací

9. Práce se soubory
9.1 Různé formáty a jejich použití (.jpg, .gif, .tiff, .psd, .pdf, .eps)
9.2 Ukládání souborů a export

10. Tisk 
10.1 Nastavení tisku
10.2 Tiskové PDF - správná tisková data
10.3 Základní teorie tiskových metod

 

11. Pracovní postupy a případové studie
11.1 Ukázky častých pracovních postupů
11.2 Dotazy účastníků

 

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení 

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

Délka školení:

2 x 5 hodin -  Adobe Illustrator

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí pracovat s vektorovou grafikou v prostředí Illustratoru. Umí nakreslit schéma, výkres, vytvořit leták, pracovat s formátem PDF a další.

Naučíte se např.: vektorizaci obrázků (převod fotografie na křivky), základy technických výkresů apod.

Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Termíny: 

Školení Adobe InDesign je zaměřeno na sazbu a práci s textem. Posluchači se naučí pracovat s objekty, vkládat fotografie, vytvořit sloupcovou sazbu textu a připravit tiskový výstup. InDesign je profesionální program pro tvorbu novin, knih, časopisů a dalších tištěných materiálů.

Ukázkový příklad z kurzu - správná velikost a zarovnání textu

 

Podrobná osnova (zobrazíte kliknutím)

1. Teoretický úvod do počítačové grafiky 

1.1 Velikost obrazu a rozlišení
1.2 Teorie barevných modulů (RGB/CMYK)


2. Pracovní prostředí programu
2.1 Okna nástrojů
2.2 Předvolby
2.3 Pracovní plocha
2.4 Nastavení měřítka - Lupa

4. Vytvoření nového dokumentu
4.1 Vícestránkové dokumenty
4.2 Nastavení na spad (spadávka)
4.3 Okraje a sloupcová sazba
4.4 Protilehlé stránky

5. Kreslení základních tvarů
5.1 Základní tvary
5.2 Nástroj Pero
5.3 Úpravy objektů - tvar, cestář, pořadí

6. Pomůcky pro práci
6.1 Označení a práce s více objekty
6.2 Pravítka, vodítka, mřízka
6.3 Mřížka dokumentu, mřížka účaří

7. Výplně a obrysy objektů
7.1 Barevné modely - pouziti
7.2 Výplně objektů (plechovka barvy, textury, atd.)
7.3 Obrysy objektů
7.4 Průhlednost objektů - Transparency
7.5 Přímé barvy - Pantone

8. Výběr objektů a jejich transformace
8.1 Označování, změna pořadí
8.2 Změna velikosti a pozice
8.3 Rotace
8.4 Přichytávání objektů

9. Vkládání fotografií
9.2 Vložení fotografie
9.3 Oříznutí, změna velikosti
9.4 Ořezová cesta

9.5 Vazby

10. Práce s textem
10.1 Vytvoření, editace
10.2 Odstavcový text
10.3 Zalomení textu
10.4 Symboly (glyfy)
10.5 Styly písma a odstavce - export, import

11. Vektorové  efekty
11.1 Stíny
11.2 Prolnutí
11.3 Výplně přechodem, vzorkem

12. Rozvržení dokumentu, šablony
12.1 Nastavení stránek
12.2 A-Master - předlohy dokumentu
12.3 Šablony a styly

13. Tisk a předtisková příprava
13.1 Nastavení tisku
13.2 Správná tisková data

 

14. Ukládání a export obrazů
14.1 Formáty (.EPS, .PSD, atd.)
14.2 Publikování ve formátu PDF
14.3 Funkce Sbalit

 

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

Délka školení:

2 x 5 hodin -  Adobe Indesign

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí vytvářet vícestránkové dokumenty v profesionálním programu pro sazbu. Umí kreslit běžné tvary, pracovat s textem a dokument správně exportovat pro další použití (tisk).

Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám. 

Termíny: 

Perfektní vektorový editor. Plně srovnatelný s produkty jako CorelDraw a Adobe Illustrator. Vytvářejte letáky, pozvánky, vizitky v prostředí opensource programu. Inkscape je úplně ZDARMA.

Ukázkový příklad z kurzu - vektorové kreslení 

Na kurzu se naučíte, mimo jiné, kreslit vektorové postavičky

 

Podrobná osnova (zobrazíte kliknutím)

Osnova:

1. Teoretický úvod do počítačové grafiky
1.1 Velikost a rozlišení dokumentu
1.2 Bitmapová a vektorová grafika
1.3 Grafika pro web / grafika pro tisk

2. Kreslení základních tvarů
2.1 Předdefinované tvary
2.2 Nástroje pro ruční kreslení
2.3 Vytváření vlastních tvarů

3. Pomůcky pro práci
3.1 Pravítka, vodítka, mřízka
3.2 Přichytávání objektů
3.3 Pozice objektů

4. Výplň a obrys objektů
4.1 Výplň plnou barvou
4.2 Výplň vzorkem a přechodem
4.3 Barvy obrysu
4.4 Styl obrysu

5. Výběr objektů a jejich transformace
5.1 Posun a otočení
5.2 Duplikace
5.3 Uspořádání a zarovnání objektů
5.4 Pořadí

6. Tvarování objektů
6.1 Práce s kotevními body
6.2 Rozdělení křivky
6.3 Spojování křivek
6.4 Slučování, oříznutí tvarů

7. Práce s textem
7.1 Vložení textového pole
7.2 Úpravy textu
7.3 Formátování textu
7.4 Obtékání textu
7.5 Text na křivce

8. Práce s fotografiemi
8.1 Vložení fotografie
8.2 Ořezová cesta
8.3 Úpravy fotografií

 

9. Uložení a export obrazů
9.1 Uložení pro web
9.2 Ukládání pro tisk
9.3 Export do PDF
9.4 Využití formátu SVG

 

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

Délka školení:

2 x 5 hodin -  Inkscape vektorový program

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí vytvářet letáky, pozvánky, webová tlačítka, webdesign a rozumí běžným postupům grafických prací.

Podívejte se, co všechno můžete pomocí programu Inkscape zvládnout: http://kurzygrafiky.cz/inkscape

Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Termíny:

Corel Draw je kvalitní aplikace, která slouží pro práci s vektorovou grafikou. Nabízí řadu možností pro úpravy i tvorbu nových obrazů, vizitek, letáků a dalsích. Účastníci kurzu se naučí základy práce s bitmapovou i vektorovou grafikou, naučí se vytvářet, upravovat a retušovat obrazy a připravit je pro další použití. Součástí kurzu jsou i základy práce s digitální fotografií a teorie počítačové grafiky.

Délka školení:

2 x 5 hodin -  Corel Draw

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí pracovat s vektorovou grafikou v prostředí Corel Draw. Umí nakreslit schéma, výkres, vytvořit leták a pracovat s formátem PDF.

Podrobná osnova kurzu:

1. Teoretický úvod do počítačové grafiky
1.1 Velikost obrazu a rozlišení
1.2 Bitmapové formáty
1.3 Vektorové formáty
1.4 Teorie barevných modulů
1.5 Principy vektorové grafiky

2. Popis obrazovky programu a jeho ovládání
2.1 Okna nástrojů
2.2 Barevné palety
2.3 Nastavení měřítka, lupa
2.4 Pracovní plocha
2.5 Přídavné moduly

3. Kreslení základních tvarů
3.1 Malířské techniky
3.2 Ruční režim, základní tvary
3.3 Nástroj Kótování

4. Pomůcky pro práci v Corel Draw
4.1 Režimy zobrazování
4.2 Pravítka, vodítka, mřízka

5. Výplně a obrysy objektů
5.1 Barevné modely - použití
5.2 Výplně objektů (plechovka barvy, textury, atd.)
5.3 Obrysy objektů

6. Výběr objektů a jejich transformace
6.1 Označování
6.2 Změna velikosti a pozice
6.3 Rotace
6.4 Duplikování objektů

7. Tvarování objektů
7.1 Základní tvary
7.2 Tvarování křivek
7.3 Oříznutí

8. Práce s textem
8.1 Vytvoření, editace
8.2 Řetězcový text
8.3 Odstavcový text
8.4 Zalomení textu
8.5 Symboly

9. Aranžování a uspořádání
9.1 Změny pořadí objektů
9.2 Skupiny objektů
9.3 Přichycení k objektu

10. Vektorové efekty
10.1 Perspektiva
10.2 Interaktivní deformace
10.3 Přechody 
10.4 Stíny 
10.5 Rastrové efekty

11. Rozvržení dokumentu
11.1 Nastavení stránky
11.2 Správce objektů
11.3 Odkládací plocha 
11.4 Šablony a styly

12. Tisk a předtisková příprava
12.1 Použití průvodce
12.2 Nastavení tisku

13. Ukládání a export obrazů
13.1 Uložení ve formátu .CDR
13.2 Export dokumentů
13.3 Publikování ve formátu PDF
13.4 Publikování na internetu

14. Další aplikace balíku Corel Draw
14.1 Corel Texture 
14.2 Corel Trace
14.3 Corel Capture

 

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

 Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 

Termíny:

Grafický program Gimp je freeware funkcemi podobný jako Adobe Photoshop. Nabízí řadu mozností pro úpravy i tvorbu nových obrazů, pro tisk i pro publikování na internetu. Účastníci kurzu se naučí základy práce s bitmapovou grafikou, naučí se vytvářet, upravovat a retušovat obrazy. Součástí kurzu jsou i základy práce s digitální fotografií. Pro bězné domácí (kancelářské) pouzití je Gimp velmi kvalitní a přitom dostupnou alternativou dražších programů. Doporučujeme např. jako doplněk pro Tvorbu webových stránek.

Ukázkový příklad z kurzu - úprava pozadí fotografie

Na kurzu se naučíte např. upravit pozadí fotografie a barevné úpravy

 

Podrobná osnova (zobrazíte kliknutím)

1. Teoretický úvod do počítačové grafiky
1.1 Typy rastrových formátů
1.2 Rozlišení obrazu
1.3 Teorie barevných modulů

2. Otevírání a načítání obrazů
2.1 Bitmapové formáty

3. Vytváření nového obrázku
3.1 Definice velikosti
3.2 Definice rozlišení
3.3 Typy pozadí

4. Pomůcky pro práci
4.1 Zobrazení pracovní plochy
4.2 Pravítka, vodítka, mřízka,
4.3 Nastavení měřítka, lupa

5. Základní funkce programu
5.1 Úpravy velkosti obrazu, plátna
5.2 Barevné korekce
5.3 Funkce Křivky, Úrovně, Nasycení, Kontrast a dalsí
5.4 Oříznutí
5.5 Transformace objektů

6. Nástroje pro práci s maskou (výběrem)
6.1 Nástroje Nůžky, Posun, Kouzelná hůlka a další
6.2 Ukládání a načtení masky vrstvy

7. Práce s obrazy nebo jejich částmi (výběry)
7.1 Kopírování
7.2 Vyřezávání
7.3 Vkládání

8. Výplně výběrů
8.1 Definování barvy popředí, barvy pozadí
8.2 Transparentní výplň
8.3 Definování vzoru
8.4 Nástroj Přechod
8.5 Obrysové linky

9. Práce ve vrstvách (objekty)
9.1 Přidání nového objektu
9.2 Sloučení vrstev
9.3 Režimy objektů (vrstev)

10. Retušování obrázků
10.1 Klonování
10.2 Nástroje Tuzka, Stětec, Airbrush,
10.3 Stopy

11. Práce s textem
11.1 Vkládání textu
11.2 Výplně textu

12. Aplikace filtrů
12.1 Zaostřování, rozostřování
12.2 Světelné efekty
12.3 Vyuzití filtrů při práci

 

13. Ukládání obrazů
13.1 Vyuzití různých formátů (JPEG, BMP, PSD, EPS,GIF, atd.)
13.2 Export obrazů

 

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

Délka školení:

2 x 5 hodin -  Freeware editor GIMP

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí upravovat fotografie, vytvářet propagační materiály a běžnou grafickou práci v programu GIMP.

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Termíny:

Kurz Tvorby www stránek - HTML je vhodný pro začínající webdesignery, kteří si chtějí tvořit nebo upravovat svoje stránky v prostředí opensource softwaru. Účastníci se naučí základům programovacího jazyka HTML a zásadám pro správnou tvorbu webu. Naučí se publikovat web na serveru a optimalizovat pro vyhledávání.

Délka školení:

2 x 5 hodin -  Tvorba www stránek - HTML

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí vytvořit jednoduchou webou stránku. Umí vkládat texty, obrázky a odkazy. Kurz je vhodný i pro správce webu.

Podrobná osnova kurzu:

1. Teorie tvorby www
1.1 Druhy freeware pro tvorbu www stránek
1.2 Programový kód - HTML, CSS, JavaScript, PHP
1.3 Teorie počítačové grafiky – rozlišení, barvy atd.


2. Základy HTML
2.1 Pravidla HTML - tagy
2.2 Stránka HTML - body
2.3 Hlavička stránky - head


3. Formátování v HTML
3.1 Stránka
3.2 Odstavec
3.3 Nadpisy
3.4 Písmo


4. Hypertextové odkazy
4.1 Struktura stránek
4.2 Textový odkaz
4.3 Vlastnosti odkazů – možnosti otevření


5. Obrázky a multimediální prvky v HTML
5.1 Vložení obrázku
5.2 Vlastnosti obrázku
5.3 Pozice obrázku


6. Tvorba tabulek v HTML
6.1 Základy tabulek
6.2 Vlastnosti tabulky, buňky
6.3 Rozvržení stránky pomocí tabulek


7. Formuláře v HTML
7.1 Vložení formuláře do stránky
7.2 Komponenty formulářů
7.3 Tlačítka
7.4 Vlastnosti formuláře
7.5 Odeslání dat z formuláře


8. Základy CSS – kaskádové styly
8.1 Základy kaskádových stylů (CSS)
8.2 Formátování pomocí stylů
8.3 Výhody použití CSS
8.4 Rozložení (layout) stránky pomocí stylů


9. Publikování na internetu
9.1 Registrace www prostoru
9.2 Název domény (zdarma nebo placená)
9.3 Webhosting
9.4 FTP přístup k prezentaci

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Termíny:

Pokud máte svoje webové stránky již hotové a chcete je začít upravovat, budete se potřebovat zorientovat v prostředí vašeho redakčního systému. Obsluha obvykle není složitá, ale pokud chcete ušetřit svůj čas a naučit se spravovat vaše stránky rychle a efektivně, přijďte na školení.

Délka školení:

1 x 5 hodin -  Základní ovládání red. systému Joomla

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí vkládat aktuality, upravovat úvodní stranu webu, přidávat články, texty a fotografie. To vše, přímo v prostředí svých webovských stránek (red. systému).

Osnova kurzu:

1. Teoretický úvod do redakčních systémů
1.1 Principy redakčních systémů
1.2 Front-end (uživatelsá část)
1.3 Back-end (správcovská část)
1.4 Vhodný webhosting

2. Instalace CMS Joomla (volitelně po domluvě s lektorem)
2.1 Zdrojové soubory
2.2 FTP přístup a kopírování
2.3 Proces instalace

3. Správa uživatelů
3.1 Vytvoření nového uživatele
3.2 Nastavení práv
3.3 Přihlašování uživatelů

4. Vytváření článků
4.1 Vytvoření sekcí a kategorií
4.2 Vytvoření článku
4.3 Psaní a formátování textu
4.4 Vkládání obrázků do článku

5. Publikování článků - redaktorská činnost
5.1 Autoři článků
5.2 Datum a čas publikování
5.3 Klíčová slova a popisy článků

6. Správa šablon (grafiky) a dalších modulů
6.1 Úvod do používání modulů
6.2 Principy šablon a jejich instalace

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

 Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Termíny: 

Pokud máte svoje webové stránky postavené na redakčním systému WordPress  a chcete je začít upravovat, budete se potřebovat zorientovat v prostředí CMS. Obsluha obvykle není složitá, ale pokud chcete ušetřit svůj čas a naučit se spravovat vaše stránky rychle a efektivně, přijďte na školení.

Délka školení:

1 x 5 hodin -  Základní ovládání red. systému Wordpress

Profil absolventa:

Po dokončení školení posluchači umí vkládat aktuality, upravovat úvodní stranu webu, přidávat články, texty a fotografie. To vše, přímo v prostředí svých webovských stránek (red. systému).

Osnova kurzu:

1. Teoretický úvod do redakčních systémů
1.1 Principy redakčních systémů
1.2 Front-end (uživatelsá část)
1.3 Back-end (správcovská část)
1.4 Vhodný webhosting

2. Instalace CMS Wordpress (volitelně po domluvě s lektorem)
2.1 Zdrojové soubory
2.2 FTP přístup a kopírování
2.3 Proces instalace

3. Správa uživatelů
3.1 Vytvoření nového uživatele
3.2 Nastavení práv
3.3 Přihlašování uživatelů

4. Vytváření stránek a příspěvků
4.1 Vytvoření stránky
4.2 Psaní a formátování textu
4.3 Vkládání obrázků do článku

5. Publikování článků - redaktorská činnost
5.1 Autoři článků
5.2 Datum a čas publikování
5.3 Klíčová slova a popisy článků

6. Správa šablon (grafiky) a dalších modulů
6.1 Úvod do používání modulů
6.2 Principy šablon a jejich instalace

7. Widgety a pluginy
7.1 Stažení a použití widgetu
7.2 Umístění v šabloně
7.3 Použití pluginů

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Termíny:

Vytváříte prezentace v PowerPointu? A chcete je mít lepší než všichni ostatní? Pokud jste odpověděli ano, měli byste přijít na tento kurz. Není to běžné školení PowerPointu, který Vás naučí ovládat všechna tlačítka a všemožné funkce. Na tomto školení se zaměříme především na to, jak udělat prezentace vizuálně zajímavé a jak dosáhnout požadovaného efektu na publikum. Budeme si povídat o psychologii, grafice, marketingu a o tom, jak tyto znalosti vhodně použít do prezentací v Powerpointu.

Délka školení:

2 x 5 hodin -  PowerPoint - Působivé prezentace

Profil absolventa:

Po dokončení školení umí posluchači vytvořit působivé prezentace. Zná základy marketingu a grafiky, a umí je využít v praxi.

Stručná osnova:

1) Popis programu PowerPoint, důležité základní pojmy
2) Vytvoření jednoduché prezentace, snímek prezentace
3) Vytvoření prezentace na základě předlohy (šablony)
4) Vkládání objektů do snímků prezentace
5) Grafické nástroje
6) Propojení aplikací MS Office - použití tabulek a grafů z Excelu v PowerPointu
7) Příprava prezentace, průběh prezentace
7) Příprava prezentace, průběh prezentace

Podrobná osnova

1. Úvod do umění prezentovat
1.1 Příprava podkladů
1.2 Využití obrázků a textu
1.3 Organizační diagramy a grafické prvky
1.4 Základy lektorské činnosti

2. Vytváření prezentací v PowerPointu
2.1 Vkládání textu, obrázků a tvarů
2.2 Psychologie barev - volba vhodných barevných kombinací
2.3 Rozložení a kompozice stránky
2.4 Jednoduchost a přehlednost při tvorbě prezentací
2.5 Počet snímků a délka prezentace


3. Animace v Powerpointu
3.1 Využití animací jako výukových prvků
3.2 Tvorba a úpravy animace
3.3 Využití pro e-learning a další formy prezentací

4. Interaktivní prvky
4.1 Principy interaktivity
4.2 Vložení tlačítka a přiřazení akce
4.3 Příklady využití tlačítek

5. Případové studie úspěšných prezentací
5.1 Ukázky a příklady
5.2 Přednášení a rétorika
5.3 Efekt ohromení (WOW efekt)

end faq

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Aktuální termíny:

Současná reklama se mi zdá být bez nápadů. A právě proto jsme pro vás připravili kurz Psychologie grafiky v marketingu. Na tomto školení pochopíte skryté významy, které mohou být obsaženy v grafickém (reklamním) sdělení. Využijeme k tomu grafiku, trochu psychologie, špetku marketingu a společně vytvoříme propagační materiály, které si budou lidé pamatovat.

Délka školení:

1 x 5 hodin -  Psychologie grafiky v marketingu

Profil absolventa:

Po dokončení školení umí posluchači vytvářet kreativní reklamní grafiku a kampaně s důrazem na cílovou skupinu.

Osnova (kliknutím rozbalíte)

1. Grafika a marketing aneb vzhled prodává
2. Corporate identity
2.1. Logo a další materiály
2.2. Branding

3. Jednotlivé konstrukční prvky
3.1. Barvy
3.2. Písmo
3.3. Fotografie
4. Gestalt teorie

5. Kompozice a vzorce čtení (prohlížení)

6. Trendy v grafice (webdesignu)
6.1. UX design
6.2. Infografika

7. Užitná (užitečná) grafika
7.1. Informační využití
7.2. Praktické využití

8. Případové studie, cvičení a ukázky

end faq

Nevyhovují Vám uvedené termíny?

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Aktuální termíny:

Moderní internet se mění každým dnem. Je důležité znát současné trendy při tvorbě nového nebo úpravě stávajícího projketu. Školení Webové architektury je určeno pro project managery nebo tvůrce stránek, kteří chtějí vytvořit kvalitní webovou prezentaci odpovídající dnešním standardům. Školení je zaměřeno na přístupnost stránek, psychologické působení a online marketing.

Délka školení:
1 x 5 hodin -  Webový design

Profil absolventa:
Po dokončení školení posluchači rozumí principu tvorby kvalitních www stránek, které mají úspěch v prostředí moderního internetu. Umí zadat, nebo vytvořit internetový projekt. Vědí které principy jsou nejdůležitější a na jakou část webu soustředit pozornost.

Osnova:

1, Psychologie dobrého designu
2, Gestalt - teorie designu
3, Analýza konkurence a cílů projektu
4, Správné rozložení - layout stránky
5, Barevné schéma webu  - psychologie barev
6, Přístupnost - stránky orientované na uživatele
7, Struktura přehledného webu
8, Obsah stránky - kvalita, copywriting
9, Případové studie úspěšných webů
10, Diskuse a dotazy účastníků

Nevyhovují Vám uvedené termíny? 

Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Aktuální termíny:

V současné době nenabízíme veřejné termíny tohoto kurzu.
Doporučujeme domluvit si s námi individuální školení.

700 Kč/hod. Objednat individuální školení

 

V kurzu Adobe Indesign II. (pokročilí) se účastníci naučí profesionální techniky pro práci s dlouhými dokumenty. Školení je zaměřeno zejména na správnou práci s textem - styly, účaří, předlohy, automatické nalití textu. Práce s písmem je ovšem zaměřena na úskalí vícestránkových tiskovin jako jsou noviny časopisy a podobné. Kurz je vhodný zejména pro grafiky, kteří chtějí vylepšit svoji práci s textovými objekty - písmem. 

Délka školení:

5 vyučovacích hodin

Osnova (rozbalíte kliknutím)

1. Opakování základních principů InDesignu
1.1 Tvary
1.2 Stránky
1.3 Formát - zrcadlo - spadávka

2. Psaní - vložení textu
2.1 Ruční pokročilé formátování
2.2 Styly - odstavcové a znakové
2.3 Aplikace stylu v dokumentu, navazují styly

3. Automatické importy
3.1 Dokument Wordu a Excelu
3.2 Automatické nalití do zrcadla
3.3 Hromadné opravy - Najít a Nahradit, práce s dlouhým dokumentem

4. Profesionální sazba a zlom textu
4.1 Velikost písma a zarovnání na linku účaří
4.2 Dělení slov, typografie, styly
4.3 Jednoznakové předložky 
4.4 Barva, pořadí, obtékání textu

5. Předlohy dokumentu
5.1 předloha A-Vzor a další
5.2 aplikace a úpravy složitějších předloh

6. Případové studie a cvičení

end faq

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Aktuální termíny:

Kurz seznámí účastníky s pokročilejšími nástroji redakčního systému Wordpress. Seznámí účastníky s nastavením grafického vzhledu stránek pomocí kaskádových stylů, s vytvářením MENU a bočních panelů. Účastníci se dále seznámí s vytvářením šablon, s použitím zásuvných modulů  a mnoho dalšího.

Délka školení:
1 x 5 hodin -  Wordpress - pokročilí uživatelé

Osnova (rozbalíte kliknutím)

Rychlý souhrn znalostí ze základního kurzy
- stránky, příspěvky, uživatelé
- vkládání obsahu – text, obrázky a multimédia
Práce s menu ve Wordpressu
- přidání položky do menu (vytvoření nového menu)
- umístění menu v šabloně
Nastavení vzhledu webových stránek (themes) - šablony
- Nelezení nejvhodnější šablony pro naše webové stránky
- Stažení a instalace této šablony
- Widgets - popis a příklady funkcí bočního panelu
- Manuální úprava vzhledu šablony a funkcí webové stránky
Kaskádové styly
- Jednoduché modifikace CSS souborů šablony
Základy tvorby/úprav šablony
- úprava HTML 
- úprava vzhledu pomocí CSS
Přidávání nových funkcí a interaktivity pomocí zásuvných modulů
- Co je to zásuvný modul?
- Průvodce populárními a užitečnými WordPress zásuvnými moduly
- využití pluginů All In One SEO a Photo Gallery
Optimalizace stránky pro její zviditelnění
- SEO optimalizace klíčových slov webu pro fulltextové vyhledávače
- Správné nastavení titulku a popisku stránky

end faq

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

Aktuální termíny:

V kurzu Phtoshop II. (pokročilí) se učastníci naučí profesionální techniky pro práci s obrazem. Většina příkladů je zaměřena na konkrétní pracovní postupy. Cílem  pokročilého kurzu Photoshopu je naučení dovedností od importu souboru přes vhodné úpravy až po správný export a tisk. Naučíte se např.: Práci s kanály, hromadné zpracování obrazů - Akce, práce s vodoznakem, pokročilé Filtry a další .....

Délka školení: 1 x 5 hod.

Co se v kurzu naučíte:
- pokročilá práce ve vrstvách - masky a styly
- pokročilé maskování (výběry) - např. vlasy, stromy, zvířata
- Akce a automatické úpravy obrazu
- Stažení doplňků do Photoshopu (akce a štětce)
- pokročilá práce s filtry

Podrobná osnova (zobrazíte kliknutím)

1. Opakování základních principů Photoshopu
1.1 Vrstvy
1.2 Maska vrstvy
1.3 Běžné úpravy obrazu

2. Hromadné úpravy fotografií - Akce
2.1 Využití přednastavených Akcí
2.2 Vytvoření vlastní Akce
2.3 Aplikace Akce na více obrazů

3. Slučování fotografií - pokročilé koláže
3.1 Styly vrstev, režimy prolnutí
3.2 Panoramatická fotografie
3.3 Použití filtrů a efektů v kolážích

4. Kreslení ve Photoshopu
4.1 Štětce a stopy
4.2 Import nových stop
4.3 Kreativní využití štětců

5. Pokročilé výběry (maskování)
5.1 Přidání, odebrání části výběru
5.2 Odstranění (výměna) pozadí
5.3 Využití výběrů v kolážích (vrstvách)

6. Případové studie a cvičení

 

Objednávka zakázkového (firemního nebo individuálního) školení

 

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: 
Název kurzu: 
Zpráva: 
Opište kód 
 
    

end faq

Nevyhovují Vám uvedené termíny?
Kontaktujte nás, uspořádáme zakázkové školení v době, kdy se to hodí Vám.

 Aktuální termíny: 

------ © 2015 KURZY GRAFIKY ------ Všechna práva vyhrazena. Kopírovat obsah bez souhlasu autora je zakázáno.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by
CC BY 3.0

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
GDPR prohlášení

KURZYGRAFIKY.CZ

Prokop Zelený, DiS.
Veronské nám. 331
Praha 10  10900

pzeleny@kurzygrafiky.cz
tel.: 724 810 701

Aktuální termíny kurzů najdete
také na kurzypc.cz

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Informace o cookies ZDE.

  
EU Cookie Directive Module Information