Inkscape návod – oříznutí části fotografie

  • 2 minut čtení

Nedávno mi emailem přišel další dotaz na práci v programu Inkscape. Tentokrát otázka zněla: Jak vyříznout objekt z fotografie včetně vnitřních částí? Následující text je stručný návod, jak oříznout část obrázku v Inkscape.

1, Do Nového dokumentu vložte fotografii (Soubor – Import…)


2, Pomocí nástroje Tužka (nebo Beziérovy křivky) obkreslete tvar, který chcete vyříznout. Nezapomeňte objekt uzavřít (kreslit tak, abyste spojili konec a začátek čáry).

inkscape ořez


3, Nakreslete i vnitřní tvary objektu. Doporučuji si kresby vybarvit, aby Vám bylo zřejmé, který tvar je nahoře, a který vespod. Označte (nástrojem Výběr) oba nakreslené tvary a klikněte na nabídku Křivka – Rozdíl. Objekt, který byl nahoře, se vyřízne z objektu spodního.

inkscape ořezinkscape ořez


4, Označte výslednou vytvořenou křivku (tvar) i původní fotografii (je velmi důležité mít označené oboje – i tvar, i fotku). V menu Objekt klikněte na volbu Ořez – Nastavit.


5, Z obrázku je vidět pouze obkreslený objekt a jsou vyříznuté i vnitřní části, které jsme chtěli.

inkscape ořez


6, Přidejte pozadí a případně text.

inkscape ořez