Inkscape – oříznutí pomocí nástroje Bezierovy křivky

  • 2 minut čtení

Tento článek je pokračováním textů o ořezávání fotografií. Protože vidím zvýšený zájem o toto téma, chci vám ukázat, jak je možné oříznout obrázek pomocí vlastních tvarů. Pro obkreslení objektu ve fotografii využijeme nástroj Beziérovy křivky.

Stejně jako ve všech předchozích příkladech nejprve importujete fotografii.

inkscape ořez fotky


 

Následně budeme potřebovat objekt (jablko) obkreslit, to vyžaduje trochu zkušeností s používáním nástroje Beziérovy křivky. Postupně tahejte myší abyste vytvářeli oblouky kopírující tvar jablka.

inkscape ořez fotky


 

Výsledkem „obkreslení“ by měl být nový tvar zhruba v této podobě:

inkscape ořez fotky


 

Potom již stačí označit oba objekty a kliknout na ně pravým tlačítkem myši. V dialogovém okně zvolíte možnost SetClip.

inkscape ořez fotky


 

Na závěr je důležité oříznutou fotku správně uložit. V tomto ohledu má Inkscape výhodu, že bitmapové obrazy exportuje do formátu PNG s průhledným pozadím. Bude vám tedy stačit kliknout na menu Soubor – Exportovat bitmapu.

inkscape export PNG


 

Celý výsledný obraz může vypadat takto (v této ukázce jsem objektu přidal ještě stín):

ikscape export PNG

Pokud vám něco z tohoto návodu není jasné napište mi na můj email, který najdete v kontaktech.