Inkscape  – spojování křivek

  • 2 minut čtení

Chcete-li vytvořit v programu Inkscape složitější objekt, můžete využít různé funkce pro práci s křivkou. Dnes si ukážeme jak z jednotlivých čar (křivek) vytvořit jeden kompaktní objekt.

1, Otevřete si nový dokument v Inkscape


2, Pomocí nástroje Tužka (ruční kreslení), nebo pomocí Beziérových křivek nakreslete následující čáru.

inkscape křivky a dekorace


3, Objekt zkopírujte

Vytvořenou čáru zkopírujte a zrcadlově otočte (Vodorovné překlopení). Posuňte kopii tak, aby se jedním koncem dotýkala původní čáry. Postup opakujte. Další kopii převraťte svisle (Svislé překlopení). Třetí kopie bude převrácená v obou směrech (i vodorovně i svisle). Každá z čar bude navazovat na předchozí. Vše naleznete v menu Objekt (obrátit vodorovně, obrátit svisle).

inkscape křivky a dekorace

inkscape křivky a dekorace


4, Označte všechny čáry (objekty)


5, Pomocí nástroje Úprava bodů (Node Tool) označte oba body ve vrcholu (spojnici) čar.

V lište Vlastností nástroje klikněte na ikonu Spojit body. Postup opakujte pro všechny vrcholy našeho tvaru (všude tam, kde jsou čáry rozdělené).

inkscape křivky a dekorace

inkscape křivky a dekorace


6, Změňte barvu tvaru

Pokud jste dodrželi postup  a všechny čáry správně spojili, je v tomto okamžiku možné změnit výplň celého tvaru.

inkscape křivky a dekorace

 


7, Vytvořte kopie tvaru

Spodní kopii obarvěte na černou a rozmázněte (posuvník Blur – v dialogovém okně Výplň). Tím vytvoříte efekt stínu. Na vrchních kopiích můžete použít různé variace přechodů. Důležité je upravit velikost tvarů (zmenšit), aby vynikl „plastický“ efekt.

 


8, Doplňte text

A tím je naše dekorativní kartička hotová. Můžete ještě experimentovat s barvami velikostí a typem písma.

 

Výsledek může vypadat například takto:

inkscape křivky a dekorace