Inkscape – tvorby ikony štítu

  • 3 minut čtení

V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak vytvořit pomocí programu Inkscape ikony ve stylu antivirových programů. Bude se jednat o známou ikonu štítu. Princip je ale podobný pro jakékoliv další tvary.

1, Otevřete si Nový dokument v Inkscapu


2, Pomocí nástroje Beziérovy křivky nakreslete podobný tvar jako já. Nakreslili jsme jen polovinu celého štítu, druhou si zrcadlově zkopírujeme a obě je spojíme do jednoho tvaru. Je to myslím si, nejrychlejší cesta. Pokud ale chcete můžete celý tvar nakreslit rovnou.

inkscape


3, Zkopírujte polovinu štítu (tvar kroku 1) a překlopte jí vodorovně (menu Objekt – Obrátit vodorovně). Označte obě poloviny. Pomocí nástroje Úprava křivky (Edit Paths by nodes) označte oba horní konce čar a spojte tyto dva body do jednoho. Stejný postup zopakujte i u sodní části objektu. Výsledkem by měl být jeden souvislý tvar, který můžete snadno vybarvit.

inkscape —–>  inkscape


4, Objekt zkopírujte a vložte na stejné místo (vložit na stejné místo = CTRL + ALT + V) čtyřikrát. Každá nová kopie by měla být o kousek menší než předchozí.


5, Tvar, který je úplně vespodu obarvěte na černou a dialogovém okně výplň (Objekt – Výplň a obrys) nastavte posuvník Blur na hodnotu 3. Objekt můžete případně zkosit nebo pootočit. Tímto krokem jsme vytvořili efekt stínu za štítem.

inkscape


6, Objektu druhému v pořadí nastavte výplň přechodem. Můžete použít nástroj Přechod. Vytvořte lineární přechod zleva seshora doprava dolů. Začínat bude bílou a končit černou barvou.


7, Třetí tvar bude mít opět lineární přechod, jenom barvy budou nastavené opačně. Tedy černá vlevo nahoře a bílá vpravo dole. Výsledek bude podobný tomuto:

inkscape


8, Vrchní objekt má také nastavený přechod, tentokrát Radiální. Barvy zvolte podobné jako na následujícím obrázku.

inkscape


9, Nakreslete dva obdélníky a každý otočte o 45° na opačnou stranu. Vznikne vám objekt ve tvaru písmene „X“. Případně použijte textový nástroj a napište velké „X“. Obarvěte ho na černou. Výsledný prvek ještě jednou celý zkopírujte, posuňte o kousek doprava dolů a změnte barvu na bílou.

inkscape

 

Tím je ikona štítu hotová. Vytvořit můžete i další různé variace.

 

inkscape ikona