Inkscape – vodící linky

  • 2 minut čtení

Další díl našeho seriálu o Inkscape Vám ukáže, jak používat pomůcky pro práci v tomto vektorovém programu. Zaměříme se zejména na práci s vodítky. O mřížce bude samostatný článek.

V minulém díle jsem si ukázali jak změnit nastavení dokumentu. Mimo jiné jsme změnili i jednotky ve kterých budeme pracovat. Na základě této úpravy se změnila i zobrazená pravítka v dokumentu.

Pokud pravítko chytnete levým tlačítkem myši a tažením ho posunete do pracovní plochy, vytvoříte vodící linku, neboli vodítko. Vodítka slouží jako pomůcky pro práci – netisknou se, ani nejsou vidět ve výsledném exportovaném obraze. Užitečná jsou zejména pokud chcete vizuálně rozdělit stránku (např. na polovinu), nebo pro vzájemné zarovnání objektů.

Následující příklad ukazuje, jak rozdělit formát A4 na třetiny. Tažením vodorovného pravítka vytvořte vodící linku. Dvojklikněte na linku (musí se zobrazit červeně) a upravte její pozici (X, Y). Celková výška A4 je 297 mm, jedna třetina je 99 mm, a dvě třetiny 198 mm. Zapište tyto hodnoty pro jednotlivé linky do okénka Y. Pro doplnění: X = vodorovná osa, Y = svislá osa. U vodících linek zadáváme hodnotu v které má linka protnout osu – proto u vodorovných linek zadávejte údaj pro Y. Svislá linka protne osu X – tedy zadáváme hodnotu pro X.

inkscape vodítka


Vyzkoušejte nastavení formátu papíru na šířku (krajina) a rozdělení stránky vodící linkou napůl. Tím napodobíte dvojlist časopisu (novin atd.). Je to zároveň jediný způsob jak v Inkscape tvořit vícestránkové dokumenty.

inkscape vodítka


Nebo můžete použít linky pro zarovnání jednotlivých prvků v kresbě.

inkscape vodítka


Vodící linky je možné využít i pro vyznačení okrajů papíru nebo například pro vytvoření Spadávky. O spadávce (spadu) se dočtete v některém z následujících dílů, nebo na našich kurzech Inkscape.