Inkscape – vytvoření sloupcového grafu

  • 2 minut čtení

Dnešní tutoriál Vám ukáže, jak v programu Inkscape snadno vytvořit jednoduchý sloupcový graf. Grafy jsou ideální nejen pro doplnění Vašich prezentací.

1, Otevřete si Nový dokument v Inkscape


2, Pomocí nástroje Beziérovy křivky nakreslete lomenou čáru. Aby čáry byly zaručeně vodorovné a svislé, držte při kreslení stisknutou klávesu CTRL. Kreslení čar ukončíte dvojklikem.

inkscape graf


3, Označte čáru nástrojem pro Výběr. Klikněte na menu Křivka – Path Effect Editor. Editor se otevře v pravé části obrazovky. Ze seznamu Apply new Effect vybrete položku Ruler a potvrďte tlačítkem Přidat.  Na čáru se automaticky přidají značky Pravítka. Vzdálenosti a velikost čar pravítka můžete upravit v editoru efektů. Doporučuji nastavit i širší obrys čáry.

inkscape graf


4, Nakreslete obdélníky reprezentující jednotlivé řady grafu. Změňte jejich barvu, případně upravte velikost a pozici.

inkscape graf


5, Pomocí nástroje text doplňte popisky k jednotlivým osám.


6, Případně nakreslete ještě jednu čáru, která vyznačuje v grafu nějaký důležitý mezník. Změňte její barvu (klikněte prvým tlačítkem myši do palety barev a vyberte možnost Set Stroke). Zvolte menu Výplň a Obrys – v pravé části obrazovky přejděte na záložku Styl čáry a upravte Typ čáry na čárkovanou.

 

Jednoduchý graf v Inkscape vypadá takto:


inkscape graf