PHP cykly

  • 2 minut čtení

Dnes přináším  základní návod pro práci s cykly v jazyce PHP:

For cyklus:
For cyklus se používá pro opakování kódu několikrát za sebou. Syntaxe for cyklu v PHP je následující:

for (init; condition; increment) {
// kód, který se má opakovat
}

„init“ je inicializace proměnné, „condition“ je podmínka, která musí být splněna pro pokračování v cyklu, „increment“ je krok, který se má provést na konci každého průchodu cyklem.

Příklad:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
echo $i;
}

Tento cyklus vypíše čísla od 0 do 9.

While cyklus:
While cyklus se používá pro opakování kódu, dokud je podmínka splněna. Syntaxe while cyklu v PHP je následující:

while (condition) {
// kód, který se má opakovat
}

„condition“ je podmínka, která musí být splněna pro pokračování v cyklu.

Příklad:

$i = 0;
while ($i < 10) {
echo $i;
$i++;
}

Tento cyklus vypíše čísla od 0 do 9.

Do-While:
cyklus Do-While cyklus se používá pro opakování kódu, dokud je podmínka splněna. Na rozdíl od while cyklu se však kód vykoná nejméně jednou, nezávisle na tom, zda je podmínka splněna nebo ne. Syntaxe do-while cyklu v PHP je následující:

do {
// kód, který se má opakovat
} while (condition);

„condition“ je podmínka, která musí být splněna pro pokračování v cyklu.

Příklad:

$i = 0;
do {
echo $i;
$i++;
} while ($i < 10);

Tento cyklus vypíše čísla od 0 do 9.

Toto jsou ukázky základních cyklů v PHP. Je důležité si uvědomit, že cykly mohou být vnořené (tj. cyklus uvnitř cyklu), což může být užitečné pro složitější programování.