PHP – proměnné

  • 3 minut čtení

Proměnné PHP slouží k ukládání dat, která lze použít v celém kódu PHP. Proměnná je něco jako kontejner, který uchovává hodnotu nebo data. Proměnné PHP jsou dynamické, což znamená, že mohou obsahovat různé datové typy, například řetězce, celá čísla, plovoucí čísla a logické symboly.

V tomto jednoduchém návodu si ukážeme jak deklarovat a používat proměnné v jazyce PHP, spolu s několika příklady, které vám pomohou lépe pochopit tento koncept.

Deklarace proměnných PHP

Chcete-li v PHP deklarovat proměnnou, musíte použít znak dolaru ($), za kterým následuje název proměnné. Název proměnné musí začínat písmenem nebo podtržítkem a může obsahovat písmena, číslice a podtržítka. Syntaxe pro deklaraci proměnné je následující:

$jmeno_promenne;

Přiřazení hodnoty proměnné

Po deklaraci proměnné jí můžete přiřadit hodnotu pomocí operátoru přiřazení (=). Syntaxe přiřazení hodnoty proměnné je následující:

$jmeno_promenne = hodnota;

$jmeno = „Jan Novák“;

V tomto příkladu je proměnné $jmeno přiřazena hodnota „Jan Novák“.

Používání proměnných v PHP

Jakmile deklarujete a přiřadíte hodnotu proměnné, můžete ji použít v kódu PHP. Proměnné můžete v PHP používat k provádění matematických výpočtů, spojování řetězců a mnoha dalším činnostem. Zde je několik příkladů použití proměnných v PHP:

// Spojování řetězců
$jmeno = „Jan“;
$prijmeni = „Novák“;
$cele_jmeno = $jmeno . “ “ . $prijmeni;
echo $cele_jmeno; // Výstup: Jan Novák

 

// Matematické operace
$num1 = 10;
$num2 = 5;
$sum = $num1 + $num2;
echo $sum; // Výstup: 15

 

// Booleovské operace
$flag = true;
if ($flag) {
echo „The flag is true.“;
} else {
echo „The flag is false.“;
} // Output: The flag is true.

Rozsah proměnné PHP

Proměnné PHP mají různý rozsah v závislosti na tom, kde jsou deklarovány. Obor proměnné určuje, kde lze k proměnné přistupovat a kde ji lze v kódu použít.

V PHP existují tři typy rozsahů proměnných:
Globální: Proměnná deklarovaná mimo funkci je přístupná odkudkoli v kódu, včetně funkcí.
Lokální: Proměnná deklarovaná uvnitř funkce je přístupná pouze v rámci této funkce.
Statická: Statická proměnná si zachovává svou hodnotu i po ukončení provádění funkce. To znamená, že k proměnné lze přistupovat a používat ji v následujících voláních funkcí.

Zde je příklad použití oboru proměnné v jazyce PHP:

// Globální proměnná
$name = „John Doe“;

 

function greet() {
// Lokální proměnná
$message = „Hello, „;

// Přístup ke globální proměnné
global $name;
echo $message . $name;
}

 

greet(); // Output: Hello, John Doe

Závěr

Proměnné jsou nezbytnou součástí každého programovacího jazyka a PHP není výjimkou. V tomto návodu jsme se zabývali deklarací, přiřazováním a používáním proměnných v jazyce PHP. S těmito znalostmi byste měli být schopni efektivně používat proměnné ve svých projektech PHP.