PHP – základy

  • 4 minut čtení

Dnes si vyzkoušíme úplné základy programovacího jazyka PHP. PHP se využívá zejména při tvorbě webových aplikací. Nejčastěji se kombinuje s HTML, CSS a SQL. Základním principem je, že v HTML vytvoříte obsah webu/aplikace, pomocí kaskádových stylů nastavíte vzhled a pomocí PHP vytvoříte interaktivitu s uživatelem. V kombinaci s SQL lze ukládat data do webové databáze a opět je načítat a třídit.

Typické použití PHP je například práce s formuláři – například odeslání do mailu, práce s databází – načítání a ukládání dat, práce se soubory – zápis do souboru, nahrání, smazání a podobně. Samozřejmě, že PHP lze použít ještě mnoha dalšími způsoby, ale na to v našich článcích není prostor a proto se budeme věnovat primárně webovému (online) použití.

Pokud máte zájem se s námi začít učit PHP měli byste nejdříve mít základy HTML a CSS, bez toho bohužel není možné s PHP začít.

Princip PHP

PHP je programovací jazyk na straně serveru, zjednodušeně řečeno – kód zpracuje webový server a uživateli se zobrazí pouze výsledek scriptu. Na rozdíl od „klientských“ programovacích jazyků (jako například JavaScript), kde se script spustí a provede až v počítači uživatele. Výhodou scriptů na straně serveru je: menší objem přenesených dat, nenáročnost na hardware a  software klienta, vyšší ochrana zdrojových textů.

Obrovskou výhodou PHP je jeho otevřenost – je to opensource jazyk a možnost s ním pracovat zdarma bez nutnosti drahého specializovaného softwaru.

Spuštění scriptu

PHP nejde spustit na běžném počítači s Windows a budete muset nainstalovat nějaký podpůrný program, který nám umožní PHP scripty pouštět. O instalaci těchto programusí povíme v dalším článku. Dnes si ukážeme, že lze využít i online platformy, které vám váš testovací script spustí. Jednou z takových online aplikací je: https://onlinephp.io/

Na uvedené stránce je možné napsat libovolný PHP kód a tlačítkem Execute code vyzkoušet jeho funkčnost. A tím se dostáváme k prvnímu PHP příkazu, který se naučíme a tím je ECHO. DSůležité je dodržet základní princip formátování PHP a tím je, že každá PHP stránky (script) začíná značkou

<?php

a končí

?>

Veškerý námi naspaný kód tedy musí být mezi těmito značkami. Pokud byste soubor chtěli uložit, musíte ho uložit s příponou .php. Obvykle budeme psát PHP v kombinaci s HTML a v tom případě, je také potřeba aby se uložený soubor jmenoval nazev.php (důležitá je ta přípona PHP).

V případě vložení PHP kódu do HTML by soubor mohl vypadat například takto:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>První PHP pokus</h1>

<?php
echo „text zobrazený pomocí PHP“;
?>

</body>
</html>

 

A právě příkaz ECHO je první který se dnes naučíme – do výše uvedeného online testovacího prostředí vložte příkaz

echo „pokus o zobrazení textu“;

a klidněte ne Execute code. V okně výstupu se vám zobrazí následující výsledek:

POZOR !!! při psaní PHP příkazů je nutné každý příkaz/řádek ukončit středníkem, pokud na toto zapomenete script nebude fungovat, stejně tak je důležité používat správně uvozovky!!!

Komentáře v PHP

Pokud chcete do kódu vložit nějaké svoje poznámky, nebo zařídit, aby se část scriptu neprovedla tak můžete použít komentáře – část kódu takzvaně „zakomentovat“. pro komentáře se používá následující zápis:

/* komentář PHP*/

// komentář PHP

# komentář PHP

Zápis /* text*/ lze použít i jako víceřádkový komentář – pokud chcete vypnout delší blok kódu, to co je mezi těmito značkami se neprovede.

Cvičení: vypište pomocí PHP různé texty za sebou…..

V příštím díle se zaměříme na práci s proměnnými.