SEO – základní analýza webu

  • 6 minut čtení

Cílem optimalizace webových stránek je zviditelnit Váš web v prostředí internetu, speciálně ve vyhledávačích jako je Google, nebo Seznam. Je to ovšem dlouhodobý proces, který vyžaduje pečlivé plánování a analýzy. Výsledky optimalizace nemusí být patrné okamžitě po provedené změně.

Ale při správném nastavení se vaše stránky zanedlouho dostanou na přední pozice ve vyhledávání. Mezi základní body procesu optimalizace vždy patří vložení relevantních klíčových slov a frází, úprava meta tagů, popis obrázků a správné nastavení komponent. První ale musí být vyhodnocení  konkurence a našich stránek. Analyzujte přímo prvky stránky – onPage faktory, nebo funkce se stránkou související nepřímo – offPage faktory.

SEO Analýza konkurence

Analýzu lze rozdělit do několika základních bodů:  vyhledání hlavní konkurence, návštěva a hodnocení konkurenčních webů. Podívejte se, jaká klíčová slova  stránky obsahují, zkontrolujte jejich zpětné odkazy, zda-li využívají sociální sítě, jestli mají placenou reklamu na internetu. Připravte si klíčová slova, a celkové cíle, kterých by měl Váš web dosáhnout (vč. časového horizontu) a porovnejte je s Vaší konkurencí.

1, Zjistěte konkurenci
Když nevíte jaká konkurence proti vám stojí, nebudete schopni sestavit správnou strategii optimalizace. Nalezení všech podobně zaměřených webů nemusí být jednoduché, zaměřte se proto na hlavní klíčová slova, která hodláte používat. Zkuste vyhledat pomocí Googlu (Seznamu)  alespoň deset stránek, které se na dané klíčové slovo zobrazily jako první. To budou pravděpodobně vaši hlavní konkurenti.

2, Navštivte konkurenční weby
Navštivte weby, které jste našli v prvním kroku analýzy. Zaměřte se na profesionalitu zpracování, množství (a přehlednost) obsahu. Důležitá je kvalita textů  a jestli obsahují potřebné informace. Zkontrolujte název domény a URL adresy webu. Napište si seznam, co byste na konkurenčních webech změnili, popř. co se vám líbilo.

3, Jaká klíčová slova používá konkurence?
Klíčová slova obsažená v různých místech stránky jsou jedním z primárních faktorů správné optimalizace. Hlavní jsou klíčová slova obsažená v URL adrese, titulku stránky a v meta tagu Description. Zkontrolujte také nadpisy a výskyt slov v obsahu stránky.

4, Zpětné odkazy
Zpětné odkazy jsou dalším klíčovým prvkem optimalizace. Zjistěte kolik a jak kvalitní odkazy vedou na konkurenční stránky. Můžete využít například službu vyhledávačů, kdy do pole Hledat zadáte frázi – link:www.nazevdomeny.cz. Nezáleží jen na počtu odkazů, ale i na  tom odkud vedou, odkaz z velmi známých stránek má větší váhu než deset odkazů z neznámých webů.

5, Počet stránek
Podívejte se kolik podstránek obsahují ostatní weby. Přesněji, kolik stránek indexoval vyhledávač. Vyhledávací fráze je podobná jako v předchozím případě – site:www.domena.cz Je důležité aby vyhledávač věděl o všech stránkách webu a dokázal v nich správně vyhledávat.

6, Využití sociálních sítí
Firemní prezentace na sociálních sítích je dnes nedílnou součástí optimalizace. Zjistěte zda-li konkurence má stránku na Facebooku, Twitteru,  Google+, Youtube a dalších. Návštěvnost ze sociálních sítí je významnou částí celku. Vhodným využitím této služby můžete počet návštěv webu výrazně ovlivnit. V případě že konkurence svůj profil má, zkontrolujte jaké příspěvky a jakou formou publikuje.

7, Využití PPC kampaní (placené reklamy)
Mnoho firem využívá možností placené reklamy na internetu. Najděte PPC reklamy zobrazující se na zvolená klíčová slova. Podívejte se i na množství a zkuste odhadnout cenu za proklik inzerátu.

Analýza konkurence na webu je v zásadě nekonečný proces, a bývá časově velmi náročný. Pokud ale chcete v prostředí internetu uspět, je dobré mu věnovat dostatek pozornosti.

Analýza vaší stránky

Dobré SEO by kromě analýzy konkurence měla obsahovat i hlavní body současného stavu vaší stránky a návrhy do budoucna. Principy jsou podobné jako u předchozího bodu – konkurence. Celkově by analýza stávajícího stavu webu měla být zaměřena na uživatelskou příjemnost. Tedy jestli je web user-friendly a obsahuje důležité informace. Samozřejmostí je analýza technické stránky webu – zda-li neobsahuje nějaké zásadní chyby, omezující přístupnost.

Kontrola struktury webu bývá dalším bodem. Zaměřte se na přehlednost navigace, možnost full textového vyhledávání. Součástí může být i kontrola hezkých URL adres – SEF  (Search Engine Friendly). Struktura kategorií by neměla být příliš složitá, hlavní je, aby se uživatel na stránce vyznal a snadno pochopil kam daný odkaz vede. Nepsaným pravidlem je, že by se uživatel měl dostat k hledané informaci na maximálně 3-4 klinutí.

Hlavním bodem optimalizace je kontrola obsahu. Kvalita textů, obrázků, odkazů je dnes rozhodujícím faktorem úspěšnosti webu. Někdy je vhodné využít služeb copywritera pro kontrolu a návrhy zlepšení textového obsahu.Následovat by mělo zhodnocení množství a hlavně kvality  zpětných odkazů.Link building je samostatnou kapitolou, které se ještě budeme věnovat.

V závěru celé analýzy musí být obsažena strategie a  návrhy do budoucna. Co zlepšit vzhledem ke stanoveným cílům webu. Závěr by měl být natolik srozumitelný, aby byli majitelé stránek schopni realizovat (zadat realizaci) změny. Optimalizace SEO, nebo analýza stavu, je časově náročná a kvalitní zpracování není otázkou několika dnů. Firmy, které nabízí optimalizaci do dvou dnů za cenu dva tisíce korun, nebudou spolehlivé. Opravdu kvalitní firmy nabízí SEO služby od 10 00,- Kč.

Více informací získáte na našem kurzu Optimalizace webových stránek.