Vytvoření vlastní palety barev v Inkscape

  • 2 minut čtení

Nejprve si v novém dokumentu Inkscape vytvořte libovolné tvary a změňte jejich výplň na požadovanou barvu. Lepší je tvořit obdélníky a nakreslit jich můžete libovolné množství.

inkscape barvy paleta

Pokud máte připravené všechny tvary, můžeme dokument uložit.

Klikněte na menu Soubor – Uložit jako. Důležitý je formát souboru !!! V poli Uložit jako typ… vyberte formát Paleta Gimp (.gpl) a poté soubor uložte.

(Pokud chcete, můžete si soubor pojmenovat, např. VlastniPaleta, název souboru se později objeví jako název palety v Inkscape – v tomto případě se paleta bude jmenovat ColorP).

inkscape barvy paleta

Po uložení je nutné soubor přesunout (kopírovat) do systémové složky Inkscape. Označte uložený soubor a dejte kopírovat. Poté najděte následující umístění:

C:/Program Files/Inkscape/share/palettes

Do této složky Vložte kopírovaný soubor. (Tato cesta platí pro Win 8 a Inkscape 0.91, pro ostatní verze se může lišit – podsložky share a palettes jsou již vždy stejné).

inkscape barvy paleta

Restartujte program Inkscape (zavřít a znovu otevřít).

Klikněte na malou šipku v prvém dolním rohu (Volby palety).

inkscape barvy paleta

Objeví se vám seznam dostupných palet. V tomto seznamu již uvidíte i námi vytvořenou paletu. Tato paleta bude v programu dostupná již napořád (dokud jí nesmažete ve výše uvedené složce).

inkscape barvy paleta

Po zapnutí naší nové palety uvidíte podrobnou obrazovku jako je následující printscreen. Tedy dolní výchozí paleta Inkscape se změnila na naše barvy. Na původní výchozí barvy se lze kdykoliv snadno vrátit (černá šipka – volby palety – Inkscape default).

inkscape barvy paleta

 

Více informací o práci s barvami se můžete dozvědět na našich kurzech Inkscape.